Historia szkoły

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z HISTORII SZKOŁY 

1885 – początek prac przy budowie szkoły
1886 – ukończenie prac przy budowie szkoły
1888 – konsekracja szkoły
1902 – strajk uczniów w obronie języka polskiego
1919 – 1939 - Powszechna Szkoła w Sulmierzycach
1939 - 1945 – polska szkoła zastąpiona szkołą niemiecką
1945 – wznowienie działalności Publicznej Szkoły Powszechnej
15 XII 1945 – nadanie szkole imienia S.F. Klonowicza
1 IX 1963 – otwarcie sali gimnastycznej
8 VI 1986 – ufundowanie sztandaru
14 X 1997 – uroczyste otwarcie nowej części budynku szkolnego
IX 2004 – odsłonięcie płaskorzeźby patrona szkoły
1 IX 1999 – reforma oświaty – otwarcie Publicznego Gimnazjum w Sulmierzycach
18 VI 2002 – połączenie uchwałą Rady Miejskiej Szkoły Podstawowej im. S.F. Klonowicza w Sulmierzycach i Publicznego Gimnazjum
w Sulmierzycach w Zespół Szkół Publicznych w Sulmierzycach
11 IV 2007 - uchwała Rady Miejskiej w sprawie nadania imienia
S.F. Klonowicza Zespołowi Szkół Publicznych w Sulmierzycach

Reklama
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=