Przetarg
Ogłoszenie wyników przetargu na remont sali gimnastycznej z zapleczem socjalno- sanitarnym 
w Sulmierzycach
 
 
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na remont Sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-sanitarnym przy ulicy Klonowicza 12 złożono pięć ofert.
Oferty złożone zostały przez firmy:
1.     Malarstwo- Tapeciarstwo Karol Kubiak ul. Piłsudskiego 7, 63-700 Krotoszyn, która za wykonanie przedmiotu zamówienia zaoferowała cenę 69357,49 zł brutto i uzyskała 88,18 punkty w kryterium ofert- 100%,
2.    KRYBUD, Zakład Ogólnobudowlany Krzysztof Krynicki, ul. Asnyka 3, 63-760 Zduny, która za wykonanie przedmiotu zamówienia zaoferowała cenę 127,856 zł brutto i uzyskała 61,51  punkty w kryterium ofert,
3.     Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe NORTEL, 63-400 Ostrów Wielkopolski, która za wykonanie przedmiotu zamówienia zaoferowała cenę 83870,84 zł brutto i uzyskała 94,11 punkty w kryterium ofert,
4.   Zakład Usługowo- Budowlany Dorota Kulas,
     ul. Wrocławska 5, 56-300 Milicz, która za wykonanie przedmiotu zamówienia zaoferowała cenę 98993,901 zł brutto i uzyskała79,45 punkty w kryterium ofert,
5.     Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane KUBIAK, inż. Mariusz Kubiak, Ul. Karbowiaka 23, 63-700 Krotoszyn, która za wykonanie przedmiotu zamówienia zaoferowała cenę 78652,22 zł brutto i uzyskała 100 punktów w kryterium ofert.
II Wykluczeniu/ odrzuceniu podlegają:
 
1.     Malarstwo- Tapeciarstwo Karol Kubiak ul. Piłsudskiego 7, 63-700 Krotoszyn:
- mylnie został przyjęty przedmiar robót w pozycji 12, jest 156,999 a winno być 343,947,
- ofercie brakuje załącznika nr 4, to jest referencji lub protokołów odbioru potwierdzających wykonanie robót,
- brak aktualnego zaświadczenia z Urzędu Miasta i Gminy o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. [siwz X. A. pkt.4)].
 
 
2.    KRYBUD, Zakład Ogólnobudowlany Krzysztof Krynicki, ul. Asnyka 3, 63-760 Zduny:
- nie zawierała kompletów dokumentów wymaganych w siwz. W Państwa ofercie brakuje załącznika nr 1 czyli kosztorysu ofertowego oraz referencji lub protokołów odbioru potwierdzających wykonanie robót- załącznik nr 4.
3.     Zakład Usługowo- Budowlany Dorota Kulas,
     ul. Wrocławska 5, 56-300 Milicz:
-brak aktualnego zaświadczenia z Urzędu Miasta i Gminy o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. [siwz X. A. pkt.4)].
 
III Do realizacji zamówienia wybrana została oferta firmy Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane KUBIAK, inż. Mariusz Kubiak, Ul. Karbowiaka 23, 63-700 Krotoszyn, która za wykonanie przedmiotu zamówienia zaoferowała cenę 78652,22 zł brutto i uzyskała 100,00 punktów w kryterium ofert-cena 100% .
 
 
Dyrektor
Zespołu Szkół Publicznych w Sulmierzycach
Reklama
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=